Lista apartamentów BUdynek B

Lokal nr B1
Powierzchnia użytkowa - 36,52
status: Rezerwacja ustna

Lokal nr B2
Powierzchnia użytkowa - 58,98 status: Rezerwacja ustna

Lokal nr B3
Powierzchnia użytkowa - 58,89 status: REZERWACJA USTNA

Lokal nr B4
Powierzchnia użytkowa - 36,52 status: REZERWACJA USTNA

Lokal nr B5
Powierzchnia użytkowa - 36,46
status: REZERWACJA USTNA

Lokal nr B6
Powierzchnia użytkowa - 58,93
status: NIEDOSTĘPNE

Lokal nr B7
Powierzchnia użytkowa - 58,80
status: REZERWACJA USTNA

Lokal nr B8
Powierzchnia użytkowa - 36,46
status: DOSTĘPNE

Lokal nr B9
Powierzchnia użytkowa - 36,37
status: REZERWACJA USTNA

Lokal nr B10
Powierzchnia użytkowa - 58,89
status: NIEDOSTĘPNE

Lokal nr B11
Powierzchnia użytkowa - 58,72
status: NIEDOSTĘPNE

Lokal nr B12
Powierzchnia użytkowa - 36,37
status: REZERWACJA USTNA