Historia SPółki

Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe “Elzambud” Sp. z o.o. jest kontynuatorem tradycji budowlanych byłego Zamechu, a po jego podziale, Zakładu i Wydziału Budowlanego PPU “Elzam” S.A.

Powołane zostało do życia w dniu 1 stycznia 1998 roku jako spółka zależna wchodząca w skład grupy kapitałowej „Elzam-Holding” S.A. z siedzibą w Elblągu, ul. Grunwaldzka 2.

Z dniem 30 listopada 2000 roku nastąpiły zmiany o charakterze właścicielskim. 100% swoich udziałów „Elzam-Holding S.A. zbył na rzecz pracowników Przedsiębiorstwa Budowlano – Montażowego „Elzambud” Sp. z o.o. w Elblągu.

Początkowo zatrudnialiśmy 37 pracowników. W wyniku rozwoju firmy zatrudnienie wzrosło do obecnego stanu osobowego.

Dzisiaj Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe „Elzambud” Sp. z o.o. to firma nowoczesna i prężna. Firma, która nie boi się nowych wyzwań technologicznych i trudnych zleceń.