Lista apartamentów BUdynek A

Lokal nr A1
Powierzchnia użytkowa - 26,33
status: Dostępne

Lokal nr A2
Powierzchnia użytkowa - 44,20 status: Dostępne

Lokal nr A3
Powierzchnia użytkowa - 34,48 status: DOSTĘPNE

Lokal nr A4
Powierzchnia użytkowa - 44,18 status: Dostępne

Lokal nr A5
Powierzchnia użytkowa - 26,23
status: Dostępne

Lokal nr A6
Powierzchnia użytkowa - 44,09
status: REZERWACJA

Lokal nr A7
Powierzchnia użytkowa - 34,38
status: DOSTĘPNE

Lokal nr A8
Powierzchnia użytkowa - 44,06
status: Dostępne

Lokal nr A9
Powierzchnia użytkowa - 26,21
status: REZERWACJA


Lokal nr A10
Powierzchnia użytkowa - 26,15
status: REZERWACJA

Lokal nr A11
Powierzchnia użytkowa - 44,02
status: SPRZEDANE

Lokal nr A12
Powierzchnia użytkowa - 34,28
status: DOSTĘPNE

Lokal nr A13
Powierzchnia użytkowa - 44,00
status: DOSTĘPNE

Lokal nr A14
Powierzchnia użytkowa - 26,12
status: REZERWACJA